Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

1-1-2 bellen

112 bellen

Het gratis Europees noodnummer 1-1-2 kan in alle lidstaten van de Europese Unie gebruikt worden. Als je ziet dat de situatie ernstig is of het slachtoffer ernstig gewond is, sla dan zo snel als mogelijk alarm. Bel 1-1-2. Doe dit voordat je verdere hulp verleent. 

Bij twijfel kan altijd 1-1-2 gebeld worden! De centralist zal aangeven wat je moet doen. Als een slachtoffer niet wil dat professionele hulp gebeld wordt, overleg dan met de 1-1-2 centralist als je denkt dat professionele hulp toch nodig is. 

Bel bij voorkeur met een mobiele telefoon en zet deze op de luidsprekerstand. Je kunt op deze manier de instructies van de centralist opvolgen en je hebt je handen vrij om hulp te verlenen. Soms kan de centralist streng overkomen. Dit doet de centralist bewust om snel overzicht van de situatie te krijgen en de leiding te nemen, zodat zo snel mogelijk hulp kan worden verleend. Je mag niet ophangen tot de centralist zegt dat je de verbinding kunt verbreken.

1-1-2 bellen

In spoedeisende gevallen, of wanneer het slachtoffer niet vervoerd kan worden, dient 1-1-2 gebeld te worden. 

Situaties voor het bellen van 1-1-2 zijn bijvoorbeeld: 

  • ernstige problemen op straat, in bedrijven of in de openbare ruimte;
  • bewusteloosheid;
  • hevige benauwdheid, inhalatieletsel, anafylaxie (ernstige allergie);
  • shock, bloedhoesten en/of bloedbraken met veel bloedverlies;
  • hevige hoofdpijn na een ongeval, beroerte, epileptische aanval;
  • suf worden bij onderkoeling/oververhitting;
  • ernstige tweede en derdegraads brandwonden. 

Meer weten? Volg de cursus!