Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

Corona update

Update 10 Maart, 2021


Per 03-03-2021 heeft het kabinet nieuwe versoepelingen voor de EHBO-, BHV- en Veiligheidstrainingen aangekondigd (https://bit.ly/3kIG6II).
Dit betekent dat onze branche haar werkzaamheden weer voor bedrijven (helaas nog niet voor particulieren) mag opstarten en dat oefencentra weer volledig mogen openen voor alle bedrijven, instellingen en organisaties.
Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand, corona maatregelen en het brancheprotocol (https://bit.ly/2MKf5bm). Daarnaast maken opleiders, daar waar mogelijk, gebruik van E-learning. Dit om de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken.
We kijken graag naar een oplossing die jou of de mensen in jouw bedrijf veilig en comfortabel laat voelen. Mocht je hier meer over willen weten, dan mag je altijd een berichtje naar ons sturen.


Update 03 februari 2021

Incase gaat het reguliere praktijkonderwijs vanaf 10-02-2020 weer opstarten!

Via de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening (BVBN) hebben wij het bericht ontvangen dat de praktijktrainingen weer opgestart mogen worden. De BVBN heeft het juridisch kader getoetst en geven een positief advies. De praktijklessen moeten echter wel voldoen aan enkele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

-        De scholing vindt plaats om een certificering te krijgen die noodzakelijk is voor de werkzaamheden die men binnen een bedrijf uitvoert. 

-        De training vindt plaats op een besloten plaats.

-        1.5 meter wordt gehandhaafd tijdens de training.

-        Het maximaal aantal aanwezigen in 1 ruimte komt niet boven de 30.

Een uitgebreide omschrijving van de voorwaarden kunt u hier nalezen. De maatregelen van Incase tijdens de praktijkbijeenkomsten met betrekking tot corona lees je hier.

Cursisten die ingeschreven staan op een training die plaatsvindt in februari krijgen bericht als deze door kan gaan.

Alternatieve praktijklessen om veiligheid te blijven garanderen

Naast het opstarten van de reguliere praktijktrainingen bieden wij ook alternatief onderwijs aan. Dit bestaat uit een eerder gevolgde e-learning, een te volgen webinar en een verkorte praktijkbijeenkomst. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw accountmanager.Update 12 januari 2021

Alle praktijklessen geannuleerd tot en met 9 februari 2021

Vanavond heeft de Rijksoverheid bekendgemaakt dat Nederland ten minste nog tot en met 9 februari in lockdown blijft, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Voor Incase betekent dit dat alle geplande praktijklessen gedurende deze periode zullen worden geannuleerd. Deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Alternatieve praktijklessen om veiligheid te blijven garanderen

We denken graag mee met onze klanten om medewerkers in de noodopvang gecertificeerd te houden om zo de veiligheid te garanderen. We zijn daarom bezig met de ontwikkeling van alternatieve praktijksessies, die zijn te volgen in tijd van corona. Meer weten? We vertellen je er graag meer over. Neem contact met ons op Update 14 december 2020

Alle praktijklessen geannuleerd tot en met 19 januari 2021

Vanavond heeft de Rijksoverheid aangescherpte maatregelen bekendgemaakt die tot en met 19 januari van toepassing zijn, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Voor Incase betekent dit dat alle geplande praktijklessen gedurende deze periode zullen worden geannuleerd. Deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

 Alle praktijklessen geannuleerd tot en met 18 januari 2021

Vanavond heeft de Rijksoverheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland te beperken. Voor Incase betekent dit dat alle praktijklessen zullen worden geannuleerd tot en met 18 januari 2021. Deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd.
Update 19 november 2020

 

Incase praktijklessen blijven doorgang vinden

De aankondigingen die De Rijksoverheid deed op 17 november, hebben geen invloed op het corona-beleid van Incase, zoals toegelicht in de vorige update op 4 november. We blijven onze praktijklessen dus onveranderd geven, veilig en volledig volgens de richtlijnen van het RIVM.
Update 4 november 2020

 

De Rijksoverheid heeft weer nieuwe corona maatregelen bekendgemaakt, die op 4 november om 22:00 ingaan.

Incase blijft onveranderd cursussen geven. Ook nadat de aangescherpte corona maatregelen in werking gaan, blijven we op dezelfde veilige manier trainen. Het onderwijs dat wij verzorgen is voor bedrijven noodzakelijk om aan de Arbowet te blijven voldoen. Met onze cursussen vallen we binnen de uitzonderingsregel, omdat onze trainingen van cruciaal belang en verplicht zijn voor de veiligheid op de werkvloer. Hierover hebben we overleg gevoerd met instanties, waaronder de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland.

We doen er alles aan om onze cursussen door te laten gaan en leven hierbij vanzelfsprekend strikt de richtlijnen van het RIVM na. Mogelijk zal een aantal geplande cursussen toch worden geannuleerd, i.v.m. het sluiten van enkele trainingslocaties. Hierover informeren we onze cursisten persoonlijk.
Woensdag 14 oktober
 
 

Veiligheid voorop tijdens aangepaste praktijktrainingen 
Op 13 oktober kondigde de Rijksoverheid nieuwe corona maatregelen aan (een gedeeltelijke lockdown). Gelukkig mogen we onze praktijktrainingen blijven geven. Uiteraard hebben we alle mogelijke maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen. 

Aanpassingen voor veilige trainingen 
De veiligheid van onze cursisten en instructeurs is ons hoogste goed! Onze trainingen zijn dan ook volledig aangepast volgens de richtlijnen van het RIVM.  

Een greep uit de aanpassingen: 

  • De ruime trainingslocaties zijn goed geventileerd en ingericht op 1,5 meter afstand
  • Cursisten oefenen niet op elkaar en beademingsoefeningen zijn aangepast. Als het toch nodig is, werken we met nieuwe ‘longen’ 
  • De materialen waarmee wordt gewerkt zijn gedesinfecteerd of nieuw 
  • Mondkapjes worden gedragen bij lopen in het pand

Eigen keuze 
De trainingen worden dus op een veilige wijze gegeven. Toch begrijpen we dat we in deze tijd waarin het virus snel om zich heen slaat flexibel moeten zijn. We respecteren de wensen van onze klanten en cursisten. Is er dus de wens om medewerkers een geplande training liever niet te laten volgen gedurende de gedeeltelijke lockdown (tussen 15 oktober en 15 november)? Laat het ons dan weten, zodat we de training kosteloos kunnen annuleren of verplaatsen. 
Neem contact op

Lees  meer over de Gedeeltelijke lockdown op de website van De Rijksoverheid28 september 2020: update

Na de landelijke persconferentie van 28 september willen we je informeren over de invloed van de afgekondigde maatregelen voor de praktijktrainingen van Incase.

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat voor training en kinderopvanglocaties een uitzondering geldt. Je kan dit nalezen onder het kopje ‘uitzonderingen’ op:

Lees  meer over de Gedeeltelijke lockdown op de website van De Rijksoverheid 

De praktijktraining van Incase kan daarom door blijven gaan. Naast de huidige maatregelen voeren we een aantal aanvullende maatregelen door om de veiligheid te blijven garanderen:

  • We verzoeken alle cursisten een mondmasker bij zich te dragen
  • Sommige externe leslocaties stellen het dragen van een mondmasker bij het betreden van een gebouw en het bewegen in de gangen verplicht
  • In het leslokaal en tijdens de les verzoeken we je een mondmasker te dragen. We verplichten dit niet, maar stellen het zeer op prijs als je aan dit verzoek gehoor wilt geven
  • Sommige werkgevers verplichten het dragen van een mondmasker tijdens de les. Hierover word je door je werkgever geïnformeerd als dit van toepassing is
  • Onze docenten zullen gebruik maken van een faceshield tijdens de lessen
9 mei 2020: update

Alle trainingen zullen tot 1 juni 2020 worden geanuleerd.


17 april 2020: update

Alle trainingen zullen tot 9 mei 2020 worden geanuleerd.


16 maart 2020: update

Inmiddels zullen alle trainingen tot 6 april 2020 worden geannuleerd.

Vrijdag 20 maart zal gekeken worden welke trainingen doorgang kunnen vinden of geannuleerd moeten.

Team Incase


Vrijdag 13 maart 2020:

Gisteren heeft het kabinet een pakket van ingrijpende maatregelen afgekondigd om het coronavirus in Nederland  in te dammen. Incase heeft in het kader van deze maatregelen besloten om al haar trainingen  te annuleren tot 1 april 2020.

Dit is een beslissing die niet lichtzinnig is genomen en gebaseerd op meerdere uitgangspunten. De veiligheid van onze cursisten is ons hoogste goed. Deze komt feitelijk niet in het geding door het bijwonen van één van onze trainingen, maar wij zien dat het welzijn van onze cursisten onder druk komt te staan door de huidige situatie. Veruit de meeste klanten van Incase zijn actief in de kinderopvang of binnen een scholengemeenschap. Zoals Premier Rutte gister onderstreepte, vervullen zij een essentiële ondersteunende taak in onze maatschappij om te zorgen dat alle werkende ouders hun taken in onder andere de zorg kunnen blijven uitvoeren. Als bedrijf voelen wij een maatschappelijk verantwoordelijkheid om hen te steunen in het blijven uitvoeren van deze essentiële functie.

Door de maatregelen op deze wijze te interpreteren hopen wij dat Nederland dit virus zo snel mogelijk een halt kan toeroepen zodat ook de economische gevolgen voor ons allemaal beperkt mogen blijven.

Hoogachtend,

Lodewijk Wever

Directeur

 

De afgekondigde maatregelen van het kabinet kunt u hier nalezen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

De maatregelen van het RIVM kunt u hier nalezen:

https://www.rivm.nl/nieuws/uitbreiding-maatregelen-coronavirus

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Alle praktijklessen geannuleerd tot en met 9 februari 2021
Vanavond heeft de Rijksoverheid bekendgemaakt
dat Nederland ten minste nog tot en met 9 februari in lockdown blijft, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Voor Incase betekent dit dat alle geplande praktijklessen gedurende deze periode zullen worden geannuleerd. Deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd.
Alternatieve praktijksessies om veiligheid te kunnen blijven garanderen
We denken graag mee met onze klanten om medewerkers in de noodopvang gecertificeerd te houden on zo de veiligheid te garanderen. We zijn daarom bezig met de ontwikkeling van alternatieve praktijksessies, die zijn te volgen in tijd van corona.
Meer weten? We vertellen je er graag meer over. Neem contact met ons op