Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

Onderbouwing veilig lesgeven

Onderbouwing veilig lesgeven vanaf 1 juni 2020

Voor Incase is de veiligheid van al haar cursisten, instructeurs en alle andere betrokken personen het allerbelangrijkste. In deze onderbouwing geven wij aan hoe wij als organisatie te werk gaan. Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM. Zodra er wijzigingen zijn in deze richtlijnen dan voeren wij deze door in onze werkwijzen. De komende periode gaan wij maatwerk leveren.

 

RIVM richtlijnen voor instructeur en cursist

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Schud geen handen.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Zorg dat je fit bent: neem genoeg rust en zorg voor goede voeding en persoonlijke hygiëne.
 • Als je hoest of niest, doe dat aan de binnenkant van je elleboog.
 • Was goed en regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik handdesinfectiegel als water en zeep niet beschikbaar zijn.

 

Maatregelen omtrent de locatie

 • Van alle locaties hebben wij plattegronden opgevraagd en aan de hand van deze plattegronden beoordeeld of deze locaties geschikt zijn om les te geven aan 12 cursisten en 1 instructeur op 1,5 m afstand. Daarbij moet er voldoende ruimte te zijn om te lopen naar het toilet, te oefenen, et cetera waarbij er 1,5 m afstand behouden kan worden. 
 • Indien nodig hebben wij locaties bezocht en gekeken of deze geschikt zijn.
 • De ruimte is zoveel mogelijk vrij gemaakt om zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te creëren. Er zijn 13 stoelen en 2 tafels aanwezig.
 • Wij gaan er vanuit dat de ruimte die besproken is met de locatie voor ons vrij is. Indien deze ruimte onverhoopt niet (voldoende) vrij is kan Incase de veiligheid niet garanderen en vervalt de cursus. In dit uitzonderlijke geval zullen de cursuskosten worden doorberekend aan de locatie.

 

Maatregelen omtrent materialen, oefenen en demonstraties

 • Voor de stabiele zijligging, het draaien van buik naar rug en de Rautekgreep gebruiken wij NELVID* poppen.
 • Elke cursist heeft een eigen verbandsetje.
 • We oefen niet op medecursisten of Lotus slachtoffers. We gebruik in plaats daarvan kunststof zwemtubes*. Deze zijn zeer goed te reinigen met alcohol. Elke cursist krijgt een eigen zwemtube.
 • De reanimatiepoppen worden tijdens en na gebruik gereinigd volgens de schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften voor reanimatiepoppen. Daarnaast worden de longen van de poppen vervangen na gebruik.
 • De reanimatiepoppen hebben geen kledingstukken aan.
 • We gebruiken geen medecursisten voor het oefenen van de verslikking. In plaats daarvan gebruiken wij de Ambu pop.
 • Bij het onderdeel brandbestrijding worden de handgrepen van brandblussers en brandslangen ontsmet voor & na iedere oefening. De cursisten gebruiken voor & na iedere oefening handalcohol. 
 • De tabletop wordt individueel uitgevoerd op een eigen plattegrond. Daarnaast geeft de instructeur een klassikale demonstratie op het scherm.
 • Indien er wordt samengewerkt gebeurt dit op 1,5 m afstand.
 • Wij ontsmetten alle leer- en hulpmiddelen na gebruik door een cursist of laten alle cursisten gebruik maken van handschoenen dan wel handalcohol bij het gebruik van de materialen.
 • Instructeurs geven geen demonstraties meer van competenties op cursisten.


Maatregelen omtrent ‘bewegingsverkeer’ in de ruimte

 • Neem de regels voor social distancing in acht: zorg voor 1,5 meter afstand in de lesruimte, in de gangen en andere ruimten. Ook bij het brand blussen buiten moet de 1,5 meter afstand worden gevolgd.
 • Wij laten cursisten zoveel mogelijk op vaste plekken zitten in de ruimte.
 • Door te werken met werkstations en vaardigheidskaarten kan er geoefend worden in groepjes van twee of drie cursisten (op 1,5 meter afstand).
 • Als er meerdere ruimtes beschikbaar zijn dan verdelen wij de werkstations over deze ruimtes. De cursisten kunnen dan in groepjes oefenen op 1,5 meter afstand van elkaar. De instructeur gaat de groepjes langs om te coachen en om de competentie te bepalen.
 • Cursisten houden de koffie/thee- en lunchpauzes in het leslokaal zodat er zo min mogelijk heen -en weer gelopen hoeft te worden.
 • Cursisten wordt gevraagd elkaar attent te houden op de 1,5 meter afstand. Indien noodzakelijk zal de instructeur een opmerking dan wel waarschuwing geven.
 • De looproute wordt aangegeven door de instructeur middels pijlen of afzetlint.

 

 

 

Aanwezigheid tijdens de cursusdag

 • Incase zorgt ervoor dat bekend is wie er aanwezig zijn tijdens de cursus. Wij verlenen alleen toegang aan cursisten die zijn aangemeld en op de deelnemerslijst staan.
 • Wij informeren cursisten van tevoren en aan het begin van de cursus over de aangepaste aanpak.
 • Wij verzoeken cursisten kort voor aanvang (5 tot 10 minuten) van de cursus op de locatie te zijn en altijd de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 • Wij verzoeken cursisten de locatie direct na afloop van de cursus te verlaten.
 • Er wordt gezorgd voor lunchpakketten (afhankelijk van de klant) voor elke individuele cursist of wij laten cursisten zelf een lunchpakket meenemen.
 • Wij behouden ons het recht voor om cursisten die zich niet aan de 1,5 meter afstand houden (na hierop geattendeerd te zijn) uit de cursus te plaatsen, ten behoeve van de veiligheid van alle cursisten en de instructeur.
 • De instructeur zal namens de cursist tekenen voor aanwezigheid.

Hygiëne

 • De hygiëneregels worden zichtbaar op meerdere plekken kenbaar gemaakt door ons.
 • Wij zorgen voor middelen voor handhygiëne voor alle cursisten in het lokaal en daarbuiten (ruimte waar cursisten binnenkomen, toiletten).
 • Na iedere handeling is er een handen-was-moment voor alle cursisten & instructeur.
 • Wij starten alle lessen met het bespreken van het 1,5m protocol.
 • Wij luchten de lesruimte regelmatig.
 • Wij laten alle cursisten voor & na gebruik van een hulpmiddel de handen desinfecteren met handalcohol.
 • Wij maken alle leer- en hulpmiddelen na iedere cursusdag hygiënisch schoon.
 • De instructeur houdt zich aan de instructies van de leverancier van de reanimatiepoppen en de adviezen & regels van RIVM.
 • Samen maken wij zaken waarmee cursisten in contact komen regelmatig schoon.
 • Instructeurs reinigen ook het toetsenbord van de laptop/pc en smartphone.
 • De toiletgroepen (mannen en vrouwen gescheiden) worden door maximaal 1 persoon tegelijkertijd gebruikt. Schoonmaakmiddelen staan klaar in het toilet. De gebruiker reinigt zelf het toilet voor en na gebruik.

 

  

* NELVID pop

 

 • Nelvid is een lichtgewicht pop (400 gram)
 • Gemaakt van nylon en kan zo na elke cursist gedesinfecteerd worden

 

 

* Zwemtube

 Download hier bovenstaande informatie in PDF formaat.