Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

Vuiltje in het oog

Vuiltje in het oog herkennen

Een zandkorrel, een stofje of een insect in het oog is erg pijnlijk en voelt branderig aan.

Soms is het vuiltje in het oog zichtbaar. Vastzittende vuiltjes op het hoornvlies mogen alleen door de oogarts worden verwijderd. Probeer nooit contactlenzen te verwijderen.

Wat stel je vast?

Vaak is er angst en onrust, vaak toegeknepen oogleden. Pijn in één of beide ogen. Rood oog of tranende ogen. Soms: zichtbaar vuiltje of verminderd gezichtsvermogen.

Vuiltje in het oog behandelen

Wat doe je?

Laat het kind zo mogelijk zitten.

Voorkom dat in het aangedane oog gewreven wordt. Verwijder alleen vuiltjes die zich niet op het gekleurde deel van het oog bevinden. Neem contact op met (oog)arts als je het vuiltje er niet uit kan halen of bij oogletsel anders dan een vuiltje in het oog (bijvoorbeeld stomp oogletsel). Meestal wordt een vuiltje aan de binnenzijde van het onderste ooglid er door het traanvocht vanzelf uitgespoeld. Vuiltjes onder het bovenooglid geven veel meer pijn en irritatie. Deze vuiltjes zijn niet zo snel en gemakkelijk te verwijderen. Soms helpt knipperen, aan het ooglid trekken of spoelen met water.

Lukt dit niet, ga dan naar de huisarts. Een vuiltje dat vastzit op het hoornvlies moet altijd door een huis- of oogarts worden verwijderd. Omdat oogletsels vaak gepaard gaan met een plotseling minder scherp zicht of helemaal niet meer kunnen zien, kan het kind angstig en in paniek zijn. Het is belangrijk dat je het kind geruststelt. Blijf met het kind praten en vertel wat je gaat doen en wat er gaat gebeuren.