Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

De wet Ikk en Kinder-EHBO

Per 1 januari start de in werking treding van de nieuwe Wet IKK.

EHBO

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren.

Tijdens de openingsuren is er op ieder kindercentrum minimaal één volwassene aanwezig die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO.

Veelgestelde vragen

Wat is een kindercentrum?

Een kindercentrum is een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang.

Een voorziening c.q. kindercentrum is een vestiging waar óf dagopvang óf buitenschoolse opvang plaatsvindt.
Bij dagopvang en buitenschoolse opvang op hetzelfde adres en van dezelfde eigenaar (houder) is dus sprake van twee kindercentra. Dat geldt ook als er sprake is van opvang in een gecombineerde groep (dagopvang en buitenschoolse opvang in één groep), en/of als dagopvang en buitenschoolse opvang gebruik maken van dezelfde voorzieningen als keuken, binnenplaats, buitenruimte, etc. Er is sprake van twee registraties in het register kinderopvang, en dan betreft het twee kindercentra.

Als er op één adres zowel dagopvang als buitenschoolse opvang is, is één volwassene met een geldig kinder-EHBO-certificaat op dat adres dan voldoende?

Voor beide kindercentra geldt dat er een volwassene beschikbaar moet zijn met een geldig kinder-EHBO-certificaat.

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten moet diegene snel bij het incident kunnen zijn.
Er is één uitzondering: in de situatie dat er uitsluitend sprake is van één gecombineerde groep van dagopvang en buitenschoolse opvang, waarbij de groep zodanig is samengesteld dat slechts één beroepskracht vereist is, kan dat dezelfde volwassene met een geldig kinder-EHBO-certificaat zijn.

Geldt de kwaliteitseis met betrekking tot het kinder-EHBO-certificaat al vanaf 1 januari 2018?

Ja, vanaf 1 januari 2018 geldt de eis dat op ieder kindercentrum tijdens openingsuren altijd een volwassene aanwezig is die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO.

Is degene met een geldig kinder-EHBO-certificaat een pedagogisch medewerker?

De regelgeving schrijft niet voor dat de degene met het kinder-EHBO-certificaat een pedagogisch medewerker is.

Wel dat diegene een volwassene is en aanwezig is. Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten moet diegene snel bij het incident kunnen zijn.