Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

Huisregels van Incase

De huisregels van Incase gelden voor alle cursisten die deelnemen aan een praktijktraining.  HR- en locatiemanagers functioneren als contactpersonen.
Lees hier de huisregels, zodat je goed voorbereid bent voor jouw praktijktraining.

Huisregels voor afwezigheid bij een geplande praktijktraining

 • Kosteloos afmelden kan tot drie weken vóór de praktijktraining. De HR- of locatiemanager kan de cursist afmelden via het PlanPortal [link]
 • Bij ziekte meldt de cursist zich af bij de HR-medewerker of leidinggevende. Die meldt de cursist af bij Incase. 
 • Gemiste trainingen moeten worden ingehaald vóór de verloopdatum van het certificaat en het verlopen van de online theorie.

Huisregels tijdens de praktijktraining

 • Aan de praktijktraining kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen. Mochten er onverhoopt meer cursisten verschijnen, dan mogen de cursisten die niet op de presentielijst van de trainer staan, niet deelnemen aan de praktijktraining.  
 • De cursist moet zich kunnen legitimeren met een identiteitsbewijs. Op de presentielijst moeten alle gevraagde gegevens duidelijk leesbaar zijn ingevuld, zoals vermeldt op het identiteitsbewijs.
 • Incase behoudt zich het recht voor om cursisten te weigeren of niet competent te verklaren, als zij fysiek niet in staat zijn onderdelen van de training te volgen. 
 • De presentielijst wordt afgetekend door de trainer tijdens de praktijktraining.
 • De cursist dient zelf lunch mee te nemen, tenzij anders is meegedeeld. 
 • Indien een cursist zichzelf, medecursisten of trainers bewust in gevaar brengt wordt de cursist met onmiddellijke ingang uit de praktijktraining verwijderd. Bij het niet opvolgen van (veiligheids-)instructies van de instructeur kan de cursist ook met onmiddellijke ingang uit de praktijktraining worden gezet, zonder restitutie van cursusgelden. 
 • Mist de cursist meer dan 15 minuten van een training, dan kan de presentielijst niet worden afgetekend. De training moet dan opnieuw worden gevolgd. Bij calamiteiten zoals verkeersproblemen of sneeuw is het aan de trainer of die wel of niet een uitzondering maakt. 
 • Tijdens de trainingen wordt niet gegeten. Bij een medische indicatie meldt de cursist dit vooraf aan de locatiemanager. Die geeft het door aan de planners van Incase. 
 • Afhankelijk van de lengte en de dagdelen van de praktijktraining, zijn er twee korte pauzes (+/- 15 minuten) en één lunchpauze (30 minuten). 
 • Cursisten die gedurende de pauzes van een praktijktraining moeten kolven, geven dit van tevoren aan bij de HR-medewerker of leidinggevende. Zij geven dit door aan Incase via planning@incase.nl. 
 • Tijdens de praktijktraining staan telefoons op stil of uit, pauzes uitgezonderd.