Veilig werken met kinderen.
Winkelwagen

Huisregels van Incase

De huisregels van Incase gelden voor cursisten met én zonder HR- of locatiemanager. HR- en locatiemanagers functioneren als contactpersonen. Wanneer een cursist geen locatiemanager heeft, neemt deze bij wijzigingen of vragen direct contact op met de planners van Incase: planning@incase.nl

Huisregels voor afwezigheid bij een geplande praktijktraining missen

 • Kosteloos afmelden kan tot drie weken vóór de praktijktraining. De HR- of locatiemanager kan de cursist afmelden via het PlanPortal [link].
 • Bij ziekte meldt de cursist zich af bij de HR- of locatiemanager. Die meldt de cursist af bij Incase en prikt een nieuwe datum.
 • Gemiste trainingen moeten worden ingehaald vóór de verloopdatum van het diploma en het verlopen van de online licenties.

Huisregels tijdens de praktijktraining

 • Aan de praktijktraining kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen. Mochten er onverhoopt meer cursisten verschijnen, dan mogen deze niet deelnemen aan de training. Wie dit overkomt, neemt contact op met de HR- of locatiemanager.
 • Mist de cursist meer dan 15 minuten van een training, dan kan de presentielijst niet worden afgetekend. De training moet dan opnieuw worden gevolgd. Bij calamiteiten zoals verkeersproblemen of sneeuw is het aan de trainer of die wel of niet een uitzondering maakt.
 • De cursist moet zich kunnen legitimeren met een identiteitsbewijs. Op de presentielijst moeten alle gevraagde gegevens duidelijk leesbaar zijn ingevuld, zoals vermeldt op het identiteitsbewijs.
 • Tijdens de trainingen wordt niet gegeten. Als de cursist een medische indicatie heeft, meldt de cursist dit vooraf aan de locatiemanager. Die geeft het door aan de planners van Incase.
 • Incase behoudt zich het recht voor om cursisten die fysiek niet in staat zijn onderdelen van de training te volgen, te weigeren of niet competent te verklaren.
 • Afhankelijk van de lengte en de dagdelen, zijn er gedurende de praktijktrainingen twee korte pauzes en één lunchpauze
 • Niet tekenen op de presentielijst betekent dat de cursist niet aanwezig was tijdens de training.
 • Cursisten die gedurende de training moeten kolven, geven dit van tevoren aan bij de locatiemanager. Zij geven dit door aan Incase.
 • De cursist dient zelf lunch mee te nemen, tenzij anders is meegedeeld.
 • Tijdens de praktijktraining staan telefoons op stil of uit, pauzes uitgezonderd.
 • Indien een cursist zichzelf, medecursisten of trainers bewust in gevaar brengt wordt de cursist met onmiddellijke ingang uit de praktijktraining verwijderd. Ook bij het niet opvolgen van (veiligheids-)instructies van de instructeur kan de cursist met onmiddellijke ingang uit de praktijktraining worden gezet, zonder restitutie van cursusgelden.